/>

Warranty

 

1. ÜLDIST

1.1. GPS EESTI OÜ vahendab müüdud seadmetele tootja garantiid, garantii protseduure ning garantiiremonti.
1.2. Garantiihoolduse teostamise aluseks on GPS EESTI OÜ poolt väljastatud arve ja vigastamata seerianumbriga seade. Kui seadme seerianumber on rikutud või loetamatu, on garantiiremondi teostajal õigus keelduda tasuta garantiiremondist.
1.3 Garantii perioodid toodetele oakstore.ee lehel on 2 aastat.


 2. GARANTIIAEG

2.1. Garantiiperiood kehtib kuupäevast, mis on märgitud arvele.
2.2. Garantiiajal teostatud garantiihooldused garantii kehtivust ei pikenda.


3. GARANTII TEOSTAMINE

3.1. Garantiiremonti tehakse tootja hooldusesinduses. Klient toob seadme GPS Eesti OÜ esindusse ja klient kannab kõik kulutused seoses transpordiga.
3.2. GPS EESTI OÜ ei vastuta garantiiremonti toodud seadme andmekandjal oleva informatsiooni hävimise, kadumise või rikkumise eest ning sellega tekitatud otsese või kaudse kahju eest. Varukoopiate tegemine on kliendi kohustus.
3.3. Kui seadme remontimine garantiiajal osutub võimatuks ja selle tootmine on lõppenud, asendab tootja seadme garantiikorras samaväärse või paremaga.


4. GARANTII ALLA EI KUULU

4.1. Kuluva iseloomuga osad (akud, patareid, hoidikud, propellerid, koprused/raamid jmt) ning pakend ja dokumentatsioon.
4.2. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tekkinud tahtmatu või tahtliku füüsilise vigastuse tagajärjel või seadme sisemusse sattunud kõrvaliste esemete, vedelike, putukate, üleliigse tolmu jne. poolt. Samuti kaartide tahtlik või tahtmatu kustutamine seadmest või andmekandjalt.
4.3. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on tingitud ebatöökorras olevate elektrisüsteemide tagajärjel (maandusjuhtme puudumine jmt), elektrikatkestusest või võrgupinge kõikumisest.
4.4. Ekspluatatsioonihäired ja füüsilised vigastused, mis on põhjustatud mitte originaalosade või ebasobivate tarvikute kasutamisest.
4.5. Ekspluatatsioonihäired, mis on põhjustatud seadmete väärast kasutamisest, kasutamisjuhendi nõuete eiramine (toote kasutamine tavalisest erinevates keskkonnatingimustes).
4.6. Akude mahtuvuse vähenemine.